Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

LaNA

Међународно истраживање образовних постигнућа ученика трећег разреда
у области математичке и читалачке писмености –
LaNA 2019

lana3

Пројекат LaNA

(Literacy and Numeracy Assessment) усмерен је на испитивање постигнућа ученика млађих разреда основне школе у домену читалачке писмености и математике. Реч је о пројекту Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа (International Association for the Evaluation of Education Achievement – IEA) и Међународног истраживачког центра TIMSS и PIRLS при Бостонском колеџу. Др Dirk Hastedt, директор Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа (IEA) у Амстердаму и др Николета Гутвајн, директор Института за педагошка истраживања  у Београду потписали су Уговор о реализацији пројекта LaNA 2019, 4. марта 2019. године.

Циљ LaNA студије је да се емпиријски провере тестови из математике и читалачке писмености, као и садржај контекстуалног упитника намењен ученицима. Планирано је да у истраживању учествује 24 школе на територији Републике Србије.

Значај LaNA 2019 истраживања огледа се у томе што је ово једна од ретких студија која се бави постигнућима ученика трећег разреда у базичним наставним предметима. Последња евалуација постигућа ученика у трећем разреду реализована је пре више од деценије у нашој земљи. Поред тога, LaNA студија нам омогућава да предвидимо постигнућа ученика у области читалачке (PIRLS 2021) и математичке писмености (TIMSS 2023), јер се планира учешће Србије у овим циклусима међународних студија.

LaNA истраживање омогућава да се врши процена стања и напретка основног образовања у Републици Србији на млађим узрастима основне школе. Поред тога, ова студија омогућава да се врши поређење карактеристика различитих образовних система између земља учесница истраживања. Пробно истраживање LaNA 2019 биће реализовано у основним школама у Србији у периоду од 20. маја до 8. јуна 2019. године. У истраживању ће учестовати преко 1000 ученика трећег разреда из 24 основне школе из различитих региона земље.

Резултати LaNA 2019 истраживања послужиће доносиоцима одлука за планирање и доношење одговарајућих мера у настави трећег разреда.