Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Др Јелена Стевановић

  • Звање: виши научни сарадник

    Oбласт интересовања: језичка култура/функционална писменост; настава српског језика (у основној и средњој школи); ортографија српског језика, стилистика српског језика

    Телефон: 011 3617 648

    Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2004. и стекла је звање професор српског језика (на катедри за српски језик и књижевност са општом лингвистиком). Магистрирала је 2009. године, а докторирала је 2013. године (ужа научна област: савремени српски језик) на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу (назив докторске дисертације: Нормативно-стилистички аспекти културе изражавања средњошколаца).


РАДНО ИСКУСТВО 

Током 2006. и 2007. године била је сарадник на пројекту Систем за објективну процену квалитета артикулације и његова примена у корекцији патолошког изговора који је реализован у Институту за експерименталну фонетику и патологију говора у Београду. 

Запослена је у Институту за педагошка истраживања од 2008. године. Члан је Редакције часописа
Зборник Института за педагошка истраживања и лектор је поменутог часописа. Члан је Председништва Заједнице института Србије.

Аутор је бројних радова у међународним и националним часописима и монографијама, аутор је једне монографије и уредник је двеју монографија. Била је члан тима за реализацију више међународних и националних пројеката у области образовања. Такође, била је члан тима за израду курикулума за српски језик (у основној школи).

Библиографија

Stevanović, J. (2016). Pleonazam i tautologija: stilski ukras ili stilska greška u izražavanju mladih. Srpski jezik, god. XXI, br. 1, 437–450.

Stevanović, J. (2019). Jezička kultura u obrazovnom kontekstu. U Lazarević, E., Malinić, D., Gutvajn, N. i Ševa, N. (ur.), Nastava i učenje u procesima modernizacije Srbije (173–189). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Stevanović, J. (2019). Jezička kultura u udžbeničkoj literaturi za srednju školu. U Pešikan, A. i Stevanović, J. (ur.), Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba (103–115). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Stevanović, J. i Milošević, J. (2019). Leksičko-semantičke osobenosti u delima srpskih pisaca i nastava srpskog jezika i knjževnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Stevanović, J., Ranđelović, B. i E. Lazarević (2020). Čitalačke navike učenika srednjih škola u Srbiji [Reading Habits of Secondary School Students in Serbia]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 52(1), 136–180.