Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2003. Знање и курикулум

V научни скуп 
Педагошка истраживања и школска пракса

Знање и курикулум

Организатор:

Институт за педагошка истраживања.

Датум и место одржавања:

12. децембар 2003., Београд

Председник програмског одбора:

Др Слободанка Милановић-Наход

Секретар:

Мр Николета Милошевић

У оквиру пројекта „Васпитање и образовање за изазове демократског друштва“ Институт за педагошка истраживања организовао је Vнаучни скуп „Педагошка истраживања и школска пракса“ са темом „Знање и курикулум“. На скупу су били разматрани актуелни проблеми везани за образовну теорију и праксу:

  1. Планирање курикулума

-          Циљеви и планирање образовања у школи која се реформише

-          Врсте знања, избор знања и структурисање образовних садржаја

-          Начин подучавања и учења у процесу наставе

 

  1. Знање и развој мишљења у настави

-          Врсте знања и мишљења

-          Опште или доменом одређене вештине мишљења

-          Врсте знања и развијање интелектуалних и креативних потенцијала

-          Развијање социјалне и емоционалне компетентности у настави

 

  1. Вредновање знања

-          Начини праћења и вредновања процеса и ефеката стицања знања

-          Стандарди у вредновању знања

-          Ученици као процењивачи сопственог знања и знања наставника