Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2004. Образовне и васпитне мере у Србији од 1804. до 2004.

ОБРАЗОВНЕ И ВАСПИТНЕ ИДЕЈЕ У СРБИЈИ ОД 1804. ДО 2004.

Организатор:

Институт за педагошка истраживања
под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Датум и место одржавања:

04-05. новембра 2004., Београд

Председник програмског одбора:

Др Зоран Аврамовић

Секретар:

Мр Николета Милошевић

У години јубилеја двеста година државности Србије одржан је научни скуп Образовне и васпитне идеје у Србији од 1804. до 2004. у организацији Института за педагошка истраживања у Београду. Скуп је одржан од 4. до 5. новембра у Скупштини града Београда под покровитељством Министарства просвете и спорта. Циљ скупа био је да се истраже основни идејни токови развоја образовања и васпитања у протекла два века из перспективе различитих научних дисциплина: филозофије, социологије, педагогије, психологије, историје, религије и права. Скуп је свесрдно подржан од стране Министарства за науку и заштиту животне средине и Министарства вера.

На овом скупу постављена су питања од општег значаја како би се размотрило образовање и васпитање од 1804. до 2004. у контексту његових односа према другим делатностима и његових условљености друштвеним, политичким, међународним и правним  чиниоцима. Том приликом се нису могле заобићи дискусије о улози значајних личности у српском образовању и васпитању, систематизацији и развоју знања, васпитним обрасцима, односу националног и иностраног, религије и образовања, законодавства и образовања током два века.

Скуп је отворио председник програмског одбора др Зоран Аврамовић, а поздравну реч дали су директор Института за педагошка истраживања др Славица Максић и проректор Универзитета у Београду проф. др Александар Липковски. Међу излагачима били су: академик Михајло Марковић, проф. др Никола Поткоњак, проф. др Владета Тешић, проф. др Драгомир Сандо, Александра Илић, др Славенко Терзић, проф. др Љубодраг Димић, др Миле Бјелајац и др Зоран Аврамовић. Излагања су се односила на следеће теме: развој знања у Србији после Првог српског устанка, допринос интелектуалаца развоју образовања и васпитања, образовни и васпитни циљеви у школама Србије, црквена просвета током два века, школски системи у Србији током два века, историјско-географска знања о Србима током 19. века, просветна политика у Србији у 20. веку, војно школство, друштвене и политичке карактеристике образовања у Србији. У дискусији су учествовали професори са факултета и института у Србији, као и професори београдских средњих школа.
 
О овој теми можете више сазнати у књизи Института за педагошка истраживања Два века образовања у Србији (2005).