Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Како мислити друкчије ─ интердисциплинарно и дивергентно

Семинар "Како мислити друкчије ─ интердисциплинарно и дивергентно", каталошки број: 464, реализује се више од 15 година. Циљ је развијање компетенција наставника у разумевању и примени игре (драмске) и групно-истраживачког рада у оквиру тематских интердисциплинарно планираних наставних и ван-наставних пројекта/активности.  Овај рад треба да мотивише и подстакне ученике да креативно мисле – дивергетно, логички и критички, да повезују знања из различитих предмета у јединствену целину и да буду оспособљени за тимски рад.

Семинар је намењен учитељима и наставницима у основним и средњим школама свих профила, укључујући рад с ученицима у редовној настави, даровитима, као и ученицима са потешкоћама у развоју.  Први дан састоји се из увода у тему с примерима и вежбама у групи и индивидуалано. Подељен је на обраду три повезане тематске целине које су све у вези са тематским интердисциплинарним планирањем. Други дан се одржава у континуитету и посвећен је: (1) радионици у којој групе наставника планирају интердисциплинарну обраду неке тематске целине из наставног програма, сагледавајући тему из угла различитих дисциплина, а затим (2) дискусији о предложеним решењима. Трећи дан се заказује после реализације групних пројеката у наставној пракси и састоји се из: (1) приказивања реализације пројекта сваке групе после које следи пленарна дискусија и повратна информација од инструктора, као и (2) анонимног попуњавања отвореног упитника о искуствима примене рада у интердисциплинарним пројектима. 

У оквиру семинара учесници имају прилике да се упознају са садржајима: (1) циљеви школе, истицање креативног –дивергентног и критичког – мишљења и сарадње ученика (излагање и вежбе), (2) интердисциплинарно тематско планирање наставних садржаја  (излагање и вежбе), (3) методе рада – креативна игра (посебан осврт на драмску игру) и групно-истраживачки рад у пројектима. Рад у школској пракси служи да се наставници опробају у заједничком креирању и реализацији интердисциолинарне тематске наставе, како би на личном примеру, кроз рад с  колегама у групи, уочили значај организовања интердисциплинарне и тематске наставекао и њен утицај на развој квалитета мишљења и сазнања ученика.

Ауторка и реализатор: др Јасмина Шефер; Реализатор: др Нада Шева

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.