ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

мај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Позив за учешће на научној конференцији

Институт за педагошка истраживања из Београда
и
Институт за психологију Филозофског факултета у Београду

позивају Вас да учествујете на

26. НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

12 и 13. марта 2021.

 • Организатор: Институт за педагошка истраживања

 • Суорганизатор: Институт за психологију Филозофског факултета у Београд

 • Датум одржавања: 12 и 13. март 2021.

 • Председник програмског одбора: Др Владимир Џиновић

Квалитативна истраживања имају све значајнију улогу у низу дисциплина (психологији, социологији, педагогији, антропологији) и веома различитим контекстима примене (образовању, истраживању јавних политика, клиничкој пракси, маркетингу). Досадашња истраживачка пракса доминантно је обележена дисциплинарним конзервативизмом, мада је препознат значај интердисциплинарног приступа као начина да се превазиђу ограничења сопствене дисциплине. Међутим, растућа сложеност и контекстуална условљеност феномена којима се баве квалитативни истраживачи, као и квалитативни истраживачки интерес да се научна знања производе у циљу решавања конкретних друштвених проблема и подстицања позитивних друштвених промена, захтевају радикалније превазилажење традиционално успостављених граница и парадигми у смеру мултидисциплинарног приступа и сарадње са представницима других дисциплина. Како би се одговорило на ове изазове, у савременој друштвеној науци јавља се покрет трансдисциплинарности, који подразумева ослањање на разнолике теоријске дискурсе и развијање истраживачких стратегија које комбинују вишеструке методе и технике.

Конференција има за циљ да подстакне дискусије на тему превазилажења дисциплинарних и контекстуалних граница, како би се у локалној и регионалној заједници квалитативних истраживача отворио простор за сарадњу на мултидисциплинарним и трансдисциплинарним истраживачким пројектима.

Намера нам је да подстакнемо истраживаче из различитих дисциплина и области примене да се, без обзира на конкретну тему излагања, упусте у рефлексивну анализу и поделе сопствена искуства и размишљања о томе:

 • Да ли квалитативна истраживања учвршћују границе или сарадња у оквиру мултидисциплинарних тимова усмерава истраживаче на сличне феномене/проблеме, те се границе превазилазе?

 • На који начин и у којој мери мултидисциплинарност и трансдисциплинарност обезбеђују гушћи опис и већу трансформативну моћ квалитативним истраживањима?

 • Са којим препрекама у успостављању мултидисциплинарности и трансдисциплинарности у Вашој области и истраживачком пољу се најчешће сусрећете?

 • Каква су Ваша искуства са релативизовањем успостављених традиција и превазилажењем дисциплинарних ограничења у истраживањима усмереним на постизање практичне промене и остваривање друштвене одговорности?

 • Каква је улога језика у одржавању или превазилажењу дисциплинарних граница - да ли према Вашем искуству трансдисциплинарност води смањењу „шуме појмова“?

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Председник Програмског одбора

 • др Владимир Џиновић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања, Београд

Чланови Програмског одбора

 • др Душан Стојнов, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • др Зора Крњајић, виши научни сарадник Института за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • др Славица Шевкушић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања, Београд
 • др Биљана Станковић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • др Ивана Степановић Илић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • др Николета Гутвајн, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања, Београд
 • др Наташа Симић, научни сарадник Института за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • др Марина Виденовић, научни сарадник Института за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • мср Сања Грбић, истраживач-сарадник Института за педагошка истраживања и асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду