ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

V научни скуп 
Педагошка истраживања и школска пракса

Знање и курикулум

Организатор:

Институт за педагошка истраживања.

Датум и место одржавања:

12. децембар 2003., Београд

Председник програмског одбора:

Др Слободанка Милановић-Наход

Секретар:

Мр Николета Милошевић

У оквиру пројекта „Васпитање и образовање за изазове демократског друштва“ Институт за педагошка истраживања организовао је Vнаучни скуп „Педагошка истраживања и школска пракса“ са темом „Знање и курикулум“. На скупу су били разматрани актуелни проблеми везани за образовну теорију и праксу:

  1. Планирање курикулума

-          Циљеви и планирање образовања у школи која се реформише

-          Врсте знања, избор знања и структурисање образовних садржаја

-          Начин подучавања и учења у процесу наставе

 

  1. Знање и развој мишљења у настави

-          Врсте знања и мишљења

-          Опште или доменом одређене вештине мишљења

-          Врсте знања и развијање интелектуалних и креативних потенцијала

-          Развијање социјалне и емоционалне компетентности у настави

 

  1. Вредновање знања

-          Начини праћења и вредновања процеса и ефеката стицања знања

-          Стандарди у вредновању знања

-          Ученици као процењивачи сопственог знања и знања наставника