ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

ОБРАЗОВНЕ И ВАСПИТНЕ ИДЕЈЕ У СРБИЈИ ОД 1804. ДО 2004.

Организатор:

Институт за педагошка истраживања
под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Датум и место одржавања:

04-05. новембра 2004., Београд

Председник програмског одбора:

Др Зоран Аврамовић

Секретар:

Мр Николета Милошевић

У години јубилеја двеста година државности Србије одржан је научни скуп Образовне и васпитне идеје у Србији од 1804. до 2004. у организацији Института за педагошка истраживања у Београду. Скуп је одржан од 4. до 5. новембра у Скупштини града Београда под покровитељством Министарства просвете и спорта. Циљ скупа био је да се истраже основни идејни токови развоја образовања и васпитања у протекла два века из перспективе различитих научних дисциплина: филозофије, социологије, педагогије, психологије, историје, религије и права. Скуп је свесрдно подржан од стране Министарства за науку и заштиту животне средине и Министарства вера.

На овом скупу постављена су питања од општег значаја како би се размотрило образовање и васпитање од 1804. до 2004. у контексту његових односа према другим делатностима и његових условљености друштвеним, политичким, међународним и правним  чиниоцима. Том приликом се нису могле заобићи дискусије о улози значајних личности у српском образовању и васпитању, систематизацији и развоју знања, васпитним обрасцима, односу националног и иностраног, религије и образовања, законодавства и образовања током два века.

Скуп је отворио председник програмског одбора др Зоран Аврамовић, а поздравну реч дали су директор Института за педагошка истраживања др Славица Максић и проректор Универзитета у Београду проф. др Александар Липковски. Међу излагачима били су: академик Михајло Марковић, проф. др Никола Поткоњак, проф. др Владета Тешић, проф. др Драгомир Сандо, Александра Илић, др Славенко Терзић, проф. др Љубодраг Димић, др Миле Бјелајац и др Зоран Аврамовић. Излагања су се односила на следеће теме: развој знања у Србији после Првог српског устанка, допринос интелектуалаца развоју образовања и васпитања, образовни и васпитни циљеви у школама Србије, црквена просвета током два века, школски системи у Србији током два века, историјско-географска знања о Србима током 19. века, просветна политика у Србији у 20. веку, војно школство, друштвене и политичке карактеристике образовања у Србији. У дискусији су учествовали професори са факултета и института у Србији, као и професори београдских средњих школа.
 
О овој теми можете више сазнати у књизи Института за педагошка истраживања Два века образовања у Србији (2005).