ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

VII научни скуп 
Педагошка истраживања и школска пракса 

ДЕМОКРАТИЈА КРОЗ ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ И РЕГИОНУ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања, под покровитељством Савета Европе

Датум и место одржавања:  12-13. децембар 2005., Београд
Председник програмског одбора:  Др Миросава Ђуришић-Бојановић
Генерални секретар:  Јелена Павловић

Demokratija 1Демократизација друштва и неговање демократске културе представљају циљеве који не спадају само у домен права и политике, већ је реч о циљевима који прожимају друштво у целини. Да би се указало на значај образовања за развој активног грађанства, Савет Европе је прогласио 2005. годину за Европску годину грађанског друштва кроз образовање. Завршница «Године» се поклапала са завршницом четворогодишњег пројекта Института за педагошка истраживања под називом Васпитање и образовање за изазове демократског друштва. Регионална конференција Демократија кроз образовање у Србији и региону представљала је тачку конвергенције рада на пројекту Института за педагошка истраживања и обележавања Европске године грађанског друштва кроз образовање у нашој земљи. Конференција је имала за циљ разматрање искустава, проблема и перспектива у области образовања за демократију у земљи и у региону. Окупљено је око 70 учесника, међу којима су били гости из региона – Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније, представници Министарства просвете и спорта Републике Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Универзитета, научних института, невладиних организација, школских управа, основних и средњих школа.
Demokratija 2