ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

X научни скуп
Педагошка истраживања и школска пракса

УЛОГА ОБРАЗОВАЊА У СМАЊЕЊУ ПОСЛЕДИЦА СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ

Организатор:  Институт за педагошка истраживања
у сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Датум и место одржавања: 15-16. новембар 2007., Београд
Председник програмског одбора: Проф. др Слободанка Гашић-Павишић
Генерални секретар: Дејан Станковић
Секретари: Мр Миља Вујачић
Рајка Студен
Ивана Луковић

Siromastvo 2Скуп Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у транзицији организован је уз подршку Министарства науке Републике Србије. Скуп је имао карактер међународне конференције. Конференцији је присуствовало око 170 учесника, од чега 115 аутора који су пријавили укупно 93 саопштења. Већина саопштења била је из Србије, а трећину аутора су чинили учесници из других држава: Босне и Херцеговине, Бугарске, Велике Британије, Македоније, Румуније, Словеније, Турске, Хрватске.

Конференција је имала мултидисциплинарни приступ, а саопштени радови су обухватили како теоријске анализе, тако и резултате емпиријских истраживања. Неке темe су се, по бројности саопштења, издвојилe – поменућемо само неке: појмовна разграничења и идеолошки оквир феномена сиромаштва; улога социодемографских фактора на школско постигнуће; специфичност проблема које у образовању имају Роми и деца са сметњама и тешкоћама у развоју; улога стратешких државних програма али и конкретних пројеката цивилног друштва у повећању образовних могућности сиромашне деце; важност улагања у рано (предшколско) образовања деце из осетљивих група.

Иако је Конференција трајала два дана, учесници су међусобно разменили знања и искуства из својих истраживачких и развојних пројеката и продубили разумевања проучаваних тема. Поред тога, скуп је био прилика да учесници пронађу нове инспирације и да у непосредном сусрету са колегама почну да размишљају и договарају нове пројекте,  у циљу решавања проблема у образовању сиромашне деце. 

Siromastvo 1Siromastvo 3