ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

X научни скуп
Педагошка истраживања и школска пракса

УЛОГА ОБРАЗОВАЊА У СМАЊЕЊУ ПОСЛЕДИЦА СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ

Организатор:  Институт за педагошка истраживања
у сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Датум и место одржавања: 15-16. новембар 2007., Београд
Председник програмског одбора: Проф. др Слободанка Гашић-Павишић
Генерални секретар: Дејан Станковић
Секретари: Мр Миља Вујачић
Рајка Студен
Ивана Луковић

Siromastvo 2Скуп Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у транзицији организован је уз подршку Министарства науке Републике Србије. Скуп је имао карактер међународне конференције. Конференцији је присуствовало око 170 учесника, од чега 115 аутора који су пријавили укупно 93 саопштења. Већина саопштења била је из Србије, а трећину аутора су чинили учесници из других држава: Босне и Херцеговине, Бугарске, Велике Британије, Македоније, Румуније, Словеније, Турске, Хрватске.

Конференција је имала мултидисциплинарни приступ, а саопштени радови су обухватили како теоријске анализе, тако и резултате емпиријских истраживања. Неке темe су се, по бројности саопштења, издвојилe – поменућемо само неке: појмовна разграничења и идеолошки оквир феномена сиромаштва; улога социодемографских фактора на школско постигнуће; специфичност проблема које у образовању имају Роми и деца са сметњама и тешкоћама у развоју; улога стратешких државних програма али и конкретних пројеката цивилног друштва у повећању образовних могућности сиромашне деце; важност улагања у рано (предшколско) образовања деце из осетљивих група.

Иако је Конференција трајала два дана, учесници су међусобно разменили знања и искуства из својих истраживачких и развојних пројеката и продубили разумевања проучаваних тема. Поред тога, скуп је био прилика да учесници пронађу нове инспирације и да у непосредном сусрету са колегама почну да размишљају и договарају нове пројекте,  у циљу решавања проблема у образовању сиромашне деце. 

Siromastvo 1Siromastvo 3