ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

XI научни скуп
Педагошка истраживања и школска пракса

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања

Датум и место одржавања:

6-7. март 2008., Београд

Председник програмског одбора:

Проф. др Душан Стојнов

Генерални секретар:

Владимир Џиновић

Секретари:

Мр Славица Шевкушић
Јелена Павловић
Мр Љиљана Лазаревић

 
Kvalitativna istrazivanjaОсновни циљеви скупа били су популаризација квалитативних истраживања у домаћој научној, пре свега психолошкој и педагошкој, јавности и размена истраживачких искустава са ауторима из иностранства. Наиме, у домаћој научноистраживачкој традицији квалитативне методе и технике у друштвеним наукама недовољно су заступљене и поред изузетних могућности, које пружају истраживачима образовања, наставницима и стручним сарадницима за боље разумевање најзначајнијих појава и проблема у савременој школи. У том смислу, колеге учесници из Велике Британије, Италије, Румуније и Словеније су пружиле подстицај и нове идеје истраживачима у Србији за примену квалитативних истраживања у образовању и васпитању, али су имале и прилику да стекну увид у домаћа истраживачка искуства.
 
Посебно би требало истаћи запажено излагање истакнуте ауторке Вивијен Бер, са Универзитета у Хадерсфилду, једног од најзначајнијих представника социјалног конструкционизма, која је нагласила присуство „андроцентризма“ у психолошким истраживањима и јачање квалитативних приступа, као пракси које доводе у питање „мушку науку“.

Сарадници Института за педагошка истраживања имали су значајно место у излагањима на конференцији, што показује да Институт представља једну од најреспектабилнијих установа за квалитативна социјална истраживања у Србији.

 

Dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (Knjiga-rezimea-za-konferenciju-Kvalitativna-istrazivanja.pdf)Књига резимеа[ ]364 kB