ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Компаративна анализа система професионалног развоја наставника у Србији и у Словенији


Организатори:  Педагошки институт, Љубљана
Институт за педагошка истраживања, Београд
Датум и место одржавања: 21. 12. 2010., Љубљана
Програмски одбор: Др Мојца Штраус, др Татјана Вонта, Др Славица Шевкушић
 
Научна конференција Професионални развој наставника организована је у оквиру програма билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. На скупу су изложени радови у три тематске целине: (1) системска перспектива професионалног развоја наставника; (2) резултати међународних истраживања ТИМС и ТАЛИС; (3) примери конкретних пракси професионалног развоја наставника. Након поздравних речи организатора, уводно излагање на скупу имао је проф. др Павел Згага на тему Европски изазови професионалног развоја наставника. На конференцији су излагали чланови тимова билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. Поред представника института и универзитета, на конференцији су учествовали и представници Завода за унапређивање васпитања и образовања из Београда, као и Завода за школство из Љубљане.