ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва
XIII међународна научна конференција
Педагошка истраживања и школска пракси

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

14. мај 2010. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Емилија Лазаревић

Генерални секретар:

мр Рајка Ђевић


У оквиру обележавања 50 година рада Института за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања из Београда у сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице организовао је XII научну конференцију са међународним учешћем "Педагошка истраживања и школска пракса" Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи.

На конференцији су водећи научници и стручњаци представили теоријска и практична сазнања и искуства у области образовања и васпитања деце са сметњама у развоју.

Конференција је одржана 14. маја 2010. године у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици.
Dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (KNJIGA-REZIMEA-INKLUZIJA_tehnicki-sredjeno.pdf)Kњига резимеа[ ]751 kB