ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2019. години

26. и 27. април 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Личност у савременом друштву: образовање, развој, самоспознаја


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

20. мај 2019.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Програмске (ре)форме у образовању и васпитању:
изазови и перспективе

Место одржавања:
Учитељски факултет Универзитета у Београду

11. октобар 2019.


24. међународнa научна конференцијa „Педагошка истраживања и школска пракса

Образовање у функцији модернизације друштва


Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

21. и 22. новембар 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Иновације у психолошкој науци и пракси


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

ИНИЦИЈАТИВА, САРАДЊА И СТВАРАЛАШТВО У

САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

 165 resize
  

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Привредна комора Србије

Датум и место одржавања:

25. и 26. новембар 2011. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Нада Половина

Генерални секретар:

мр Бојана Бодрожа

Секретари:

мр Владимир Џиновић

Владета Милин

мр Душица Малинић

 
Циљ конференције био је да се допринесе теоријском разјашњавању значења појмова иницијатива, сарадња и стваралаштво у школском контексту.

Препознајући значај сарадње између научне заједнице и практичара из школа, део конференције био је посвећен иницирању дијалога између ових заједница. 

Посебно желимо да истакнемо учешће еминентних страних и домаћих стручњака који су одржали пленарна предавања:
 

др Нада Половина

Институт за педагошка истраживања

Иницијатива, сарадња и стваралаштво: језик теорије и језик праксе

(пленарно излагање)

др Јасмина Шефер

Институт за педагошка истраживања

Иницијатива, сарадња и стваралаштво у образовању: ка новој образовној парадигми

(пленарно излагање)

Др Даница Мићановић 

Привредна комора Србије

Иновативност као нови концепт у образовању и предузетништву у Србији

(пленарно излагање)

проф. др Драган Попадић

Универзитет у Београду

Сарадња као васпитно-образовни циљ

(пленарно излагање)

др Ана Алтарас Димитријевић

Универзитет у Београду

Стваралаштво као васпитно-образовни циљ

(пленарно излагање)

мр Раиса Веналаинен

Appraisal Consulting Ky, Финска

What makes the finnish education successful? An analysis of innovations in finnish education system

(пленарно излагање)

How can we track innovativeness in classrooms?

(радионица)

др Давид Фрост

Универзитет у Кембриџу

Велика Британија

Promoting initiative, cooperation and creativity through teacher leadership

(видео презентација)

Др Јелена Врањешевић

Универзитет у Београду

Наставници као лидери: како пробудити џина у себи?

(радионица)

Мери Расман

директор средње школе Америчка школаиз Хага у Холандији

Initiative, cooperation, creativity: It’s the same in all languages

(радионица)