ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

ИНИЦИЈАТИВА, САРАДЊА И СТВАРАЛАШТВО У

САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

 165 resize
  

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Привредна комора Србије

Датум и место одржавања:

25. и 26. новембар 2011. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Нада Половина

Генерални секретар:

мр Бојана Бодрожа

Секретари:

мр Владимир Џиновић

Владета Милин

мр Душица Малинић

 
Циљ конференције био је да се допринесе теоријском разјашњавању значења појмова иницијатива, сарадња и стваралаштво у школском контексту.

Препознајући значај сарадње између научне заједнице и практичара из школа, део конференције био је посвећен иницирању дијалога између ових заједница. 

Посебно желимо да истакнемо учешће еминентних страних и домаћих стручњака који су одржали пленарна предавања:
 

др Нада Половина

Институт за педагошка истраживања

Иницијатива, сарадња и стваралаштво: језик теорије и језик праксе

(пленарно излагање)

др Јасмина Шефер

Институт за педагошка истраживања

Иницијатива, сарадња и стваралаштво у образовању: ка новој образовној парадигми

(пленарно излагање)

Др Даница Мићановић 

Привредна комора Србије

Иновативност као нови концепт у образовању и предузетништву у Србији

(пленарно излагање)

проф. др Драган Попадић

Универзитет у Београду

Сарадња као васпитно-образовни циљ

(пленарно излагање)

др Ана Алтарас Димитријевић

Универзитет у Београду

Стваралаштво као васпитно-образовни циљ

(пленарно излагање)

мр Раиса Веналаинен

Appraisal Consulting Ky, Финска

What makes the finnish education successful? An analysis of innovations in finnish education system

(пленарно излагање)

How can we track innovativeness in classrooms?

(радионица)

др Давид Фрост

Универзитет у Кембриџу

Велика Британија

Promoting initiative, cooperation and creativity through teacher leadership

(видео презентација)

Др Јелена Врањешевић

Универзитет у Београду

Наставници као лидери: како пробудити џина у себи?

(радионица)

Мери Расман

директор средње школе Америчка школаиз Хага у Холандији

Initiative, cooperation, creativity: It’s the same in all languages

(радионица)