Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

 • Интердисциплинарна истраживања
  проблема васпитно образовне
  теорије и праксе...

 • Организовање научних скупова и
  размена научних сазнања са
  научном и стручном јавношћу...

 • Публиковање монографија,
  зборника, приручника
  и других научностручних радова из
  програмске делатности Института

 • Реализовање програма
  стручног усавршавања
  запослених у образовању...

 • Успостављање и развијање сарадње
  са сродним научним институцијама
  у земљи и иностранству...

Пројекти

Актуелни и претходни

Научни скупови

Међународни и национални

Семинари

професионално усавршавање запослених у образовању

Издаваштво

Истраживачки радови - Педагошка теорија и пракса - Зборник

Научни скупови

Актуелности

Радионица "Како настају пробеми?"

31 Август 2023

Приручник за поступање у кризним ситуацијама: препоруке за школску заједницу

22 Јуни 2023