Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Сарадња

Институт сарађује са бројним сродним научним и образовним институцијама, установама, друштвима и удружењима у земљи и иностранству у оквиру реализације заједничких пројеката из различитих области своје професионане делатности. Међу њима су: Учитељски факултет Универзитета у Београду, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска, Међународно удружење за евалуацију ученичких постигнућа (ИЕА) са седиштем у Амстердаму (Холандија), Волгоградски државни социјално-педагошки универзитет, Волгоград, Руска федерација, Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Словенија), Учитељски факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска, Инситут економских наука у Београду, Републички Завод за статистику, Педагошки Институт у Љубљани (Словенија), Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Педагошки Институт у Љубљани, Словенија, Руски Универзитетом пријатељства народа (РУДН) Москва, Русија, Економски факултет Универзитета у Београду и др.

 

У току 2018. године Институт је потписао споразум о пословној сарадњи са Центром за промоцију наукеакључен 23. јул 2018. године на неодређено време). Сарадња Института и Центра успостављена је у циљу остваривања заједничког интереса у области научноистраживачког и научнопопуларног рада и њихове примене у функцији унапређивања квалитета образовања, промоције науке и научнотехничке баштине. Сарадња обухвата:

  • заједничко организовање научних и научнопопуларних скупова, изложби, предавања, радионица, фестивала, промоција, израду експоната и других активности од обостраног интереса;

  • заједнички рад у подстицању истраживања у пољу природних, друштвених, хуманистичких и других наука, као и у пољу уметности, посебно усмерен према развоју и унапређењу образовања, јавних политика, културног идентитета, научноистраживачког потенцијала заједнице и др;

  • заједничко конкурисање, организовање и учешће у научноистраживачким, научно-уметничким, образовним и комерцијалним пројектима;

  • размену расположивих научних база и литературе.