Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ELIPS

Пројекат EnvironmentaL Identity of Primary School Students in Serbia (Eколошки идентитет ученика oсновне школе у Србији) под акронимом ELIPS  реализује се у оквиру програма Идентитети који финансира Фонд за науку Републике Србије. Носилац пројекта је Институт за педагошка истраживања из Београда. Поред Института за педагошка истраживања пројекат реализују Универзитет у Београду – Учитељски факултет, Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Универзитет у Београду – Институт за хемију, технологију и металургију и Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

Руководилац пројекта је др Милица Марушић Јаблановић виши научни сарадник Института за педагошка истраживања. Као истраживачи и руководиоци радних пакета ангажоване су још и др Јелена Станишић, научни сарадник Института за педагошка истраживања и др Драгана Гундоган, научни сарадник Института за педагошка истраживања.

Пројекат ELIPS има за циљ да измери ниво еколошке писмености српских ученика и да идентификује карактеристике еколошког идентитета, као и кључне факторе који утичу на његово формирање. Појам еколошке писмености сагледава се вишеслојно - као знање о садржају, успешност у сагледавању проблема, предлагању решења, осетљивост, свест, бригу о животној средини и про-еколошко понашање. Еколошки идентитет односи се на перцепцију себе у односу на окружење и проблеме животне средине.

Пројекат је почео 15. марта 2023. године и траје 24 месеца.

Више о пројекту ELIPS можете видети на сајту пројекта https://elips.rs/