ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ВИЗИЈА И МИСИЈА ИНСТИТУТА

Институт за педагошка истраживања је водећа научноистраживачка установа у области образовања, која доприноси научном развоју и подизању стандарда и квалитета образовања у Републици Србији.
Као водећа научноистраживачка установа у области образовања, Институт за педагошка истраживања обједињује основна, примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања у области образовања. Мисију и допринос развоју науке, образовања и друштва у Србији Институт остварује:

  • врхунским истраживачким резултатима и иновацијама,
  • популаризацијом науке и подизањем друштвене свести о значају истраживања у области образовања за друштво у целини.