Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

СЕМИНАРИ

Сарадници Института за педагошка истраживања имају вишегодишње искуство у реализацији семинара професионалног стручног усавршавања запослених у образовању. Реч је о еминентним предавачима различитог академског (магистри и доктори наука) и стручног профила (педагози, психолози, дефектолози, социолози и филолози). У последњих неколико година у више од 400 образовно-васпитних институција (предшколских установа, основних и средњих стручних школа и гимназија) широм Србије, васпитачи, наставници, стручни сарадници и директори били су у могућности да стичу и надограђују знања и вештине из различитих области образовно-васпитног рада. Квалитет семинара потврђују праћење и резултати екстерне евалуације коју реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду. Један од индикатора квалитета семинара јесте и припадност већине семинара категорији обавезних програма за стручно усавршавање запослених у образовању (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018). Придружите се листи бројних институција са којима смо успешно сарађивали.

Списак семинара које реализују сарадници Института за педагошка истраживања

НАЗИВ СЕМИНАРА АУТОРИ СЕМИНАРА РЕАЛИЗАТОРИ СЕМИНАРА
Наставник као креатор климе у одељењу Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања
Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд;
Стратегије постављања задатака у циљу унапређивања функционалних математичких знања Јасмина Милинковић, доктор методичко дидактичких наука, Учитељски факултет у Београду; Милица Марушић Јаблановић, доктор андрагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Јасмина Милинковић, доктор методичко дидактичких наука, Учитељски факултет у Београду; Милица Марушић Јаблановић, доктор андрагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Тамара Малић, дипломирани математичар, Дванаеста београдска гимназија, Београд;
Истраживачки рад ученика ─ подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва) Јасмина Шефер, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; Јасмина Шефер, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; Даниела Стипанић, Дипломирани професор енглеског језика и , пензионер; Нада Шева, доктор психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Зорица Милић, Дипломирани педагог - мастер, Основна школа „ Нада Пурић„ Ваљево;
Како мислити другачије ─ интердисциплинарно и дивергентно Јасмина Шефер, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; Јасмина Шефер, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; Даниела Стипанић, Дипломирани професор енглеског језика и , пензионер; Нада Шева, доктор психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Зорица Милић, Дипломирани педагог - мастер, Основна школа „ Нада Пурић„ Ваљево;
Отворени задаци и креативна игра ─ подстицај дивергентног мишљења и маште наставника (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Јасмина Шефер, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; Јасмина Шефер, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; Нада Шева, доктор психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Даниела Стипанић, Дипломирани професор енглеског језика и , пензионер;
Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Наташа Лалић-Вучетић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Наташа Лалић-Вучетић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања, Београд;
Превенција агресије и насиља у раном узрасту Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања ; Николета Гутвајн, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд,; Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања ; Николета Гутвајн, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд,; Марко Батур, Мастер, Сунчица Тодоровић, Дипломирани васпитач, ПУ „11. Април"-Нови Београд; Светлана Јанковић, Дипломирани васпитач, ПУ „11. Април"-Нови Београд;