Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

PIRLS 2021

Национални извештај о резултатима истраживања читалачке писмености

Читалачка писменост је једна од најзначајнијих компетенција које ученици стичу током свог образовног процеса. Читалачка компетенција уз разумевање прочитаног, као једна од најзначајнијих вештина, чини темељ за усвајање нових знања током образовања и касније током целог живота. Вештина читања је једно од утемељења интелектуалног развоја сваког појединца, са једне стране, док са друге стране можемо слободно рећи да на читалачкој писмености сваког појединца заправо почива успех друштва у целини како у његовом социјалном, друштвеном тако и у економском и политичком смислу. Процена и добро познавање нивоа читалачких компетенција ученика као и фактора који подстичу њихов развој значајни су приликом доношења одлука, креирања образовних политика и правовремено постављање циљева у образовању који доприносе подизању квалитета наставе и учења у овом домену, али и у свим другим доменима, јер како смо раније навели, читање је у основи прикупљања информација и, коначно, учења. Носилац истраживања ПИРЛС 2021 у Републици Србији био је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту Завод) уз подршку Владе Републике Србије и Министарства просвете, а у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања из Београда. Истраживање ПИРЛС 2021 је спроведено у 169 изабраних основних школа, са укупно 256 узоркованих одељења на укупном узорку од 4.699 ученика.