Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

PEERSolvers

Пројекaт The PEER model of collaborative problem solving: Developing young people’s capacities for constructive interaction and teamwork (“Сарадњом до решења: PEER модел оснаживања младих за конструктивни дијалог и тимски рад”) под акронимом PEERSolvers реализује се у оквиру програма Идеје који финансира Фонд за науку Републике Србије. Носилац пројекта је Филозофски факултет, Универзитета у Београду (руководилац пројекта: проф. др Александар Бауцал). Институт за педагошка истраживања учествује у реализација овог пројекта као партнерска институција. Као истраживач на пројекту и руководилац једног од радних пакета пројекта ангажована је др Смиљана Јошић, научни сарадник. Трајање пројекта предвиђено је за период од 36 месеци почевши од 17. јануара 2022. године.

Пројекат PEERSolvers, са спецификацијом у домену развојне психологије, усмерен је на побољшање квалитета и ефеката вршњачке интеракције у контексту заједничког решавања проблема. У фокусу пројекта je тестирање новог модела подршке развоју кључних компетенција кроз вршњачку интеракцију. Конкретније, циљ пројекта је подршка развоју позитивних ефеката спонтане непосредне интеракције и активности у дигиталном окружењу, као и прилика коју таква искуства стварају за примену кључних компетенција и њихов развој.

Детаљније информације можете пронаћи на сајту пројекта: https://peersolvers.f.bg.ac.rs/about