ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организациона структура

Директор

др Николета Гутвајн

Виши научни сарадник
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Управни одбор

проф др Ружица Станковић

Председник Управног одбора

Факултет за информационе технологије, Алфа универзитет

др Јелена Станишић

Научни сарадник
Заменик председника Управног одбора
Институт за педагошка истраживања, Београд

проф др Вера Спасеновић

Члан Управног одбора

Филозофски факултет Универзитета у Београду

проф др Јасна Максимовић

Члан Управног одбора

Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Јасмина Ђелић

Члан Управног одбора

Министарство просвете Републике Србије

др Душица Малинић

Виши научни сарадник

Члан Управног одбора
Институт за педагошка истраживања

др Рајка Ђевић

Научни сарадник
Члан Управног одбора
Институт за педагошка истраживања

Научно веће

др Душица Малинић

Председник Научног већа
Виши научни сарадник

др Владимир Џиновић

Заменик председника Научног већа
Виши научни сарадник

др Емилија Лазаревић

Члан Научног већа
Научни саветник

др Милица Марушић Јаблановић

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Славица Шевкушић

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Миља Вујачић

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Николета Гутвајн

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Јелена Станишић

Члан Научног већа
Научни сарадник

др Ивана Ћерић

Члан Научног већа
Научни сарадник

др Нада Шева

Члан Научног већа
Научни сарадник

др Младен Радуловић

Члан Научног већа
Научни сарадник

Секретаријат и библиотека

Ђуро Рацић

дипл. правник

Секретар Института

Јока Студен

Струковни економиста

Административно технички секретар

Светлана Лисинац

Библиотекар