Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК ИНСТИТУТA ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 39/2 (2007)

СПРЕМНОСТ ЗА ПРОМЕНЕ: НОВЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ДРУШТВО ЗНАЊА
Миросава Ђуришић-Бојановић


ATTITUDES OF THE CITIZENS OF SERBIA TOWARDS THE GOALS OF FAMILY UPBRINGING

Snežana Joksimović, Slavica Maksić and Zoran Pavlović


ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА
 
Наташа Вујисић-Живковић


PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR STUDENTS’ PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Aleksandr V. Beloshitsky and Irina F. Berezhnay


МОТИВ ПОСТИГНУЋА БУДУЋИХ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Душанка Лазаревић и Биљана Требјешанин


ФОКУС ГРУПЕ: ОД ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ДО КРИТИЧКЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 

Јелена Павловић и Владимир Џиновић


САМОРЕГУЛАЦИЈА У УЧЕЊУ: ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈА И УЛОГА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ЦИЉЕВЕ 

Снежана Мирков


ПОВЕЗАНОСТ УЧЕШЋА У СПОРТУ СА ПРОСОЦИЈАЛНОМ ОРИЈЕНТАЦИЈОМ И АГРЕСИЈОМ АДОЛЕСЦЕНАТА: РАЗЛИКЕ ПО ПОЛУ

Слободанка Гашић-Павишић и Драган Јањетовић


РЕАГОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА ШКОЛСКО НАСИЉЕ 

Дијана Плут и Драган Попадић


НАГРАЂИВАЊЕ И КАЖЊАВАЊЕ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТОГ СОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА 

Наташа Лалић-Вучетић и Вера Спасеновић


У СУСРЕТ ПРОМОЦИЈИ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ 

Биљана Станковић


РАЗУМЕВАЊЕ ЗАВИСНИХ КЛАУЗА У ЈЕЗИКУ ДИСФАЗИЧНЕ ДЕЦЕ 

Емилија Лазаревић и Лазар Тењовић


САЈДЕЛОВА КРИТИКА КЕРШЕНШТАЈНЕРОВОГ СХВАТАЊА РАДНЕ ШКОЛЕ 

Љубомир Коцић

ПРИКАЗИ КЊИГА

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ
Душица Малинић