Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК ИНСТИТУТA ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 40/1 (2008)

SERBIAN PUBLIC OPINION ON CHILD IMAGINATION AND ITS CORRELATES
Slavica Maksic and Zoran Pavlovic


WHY EDUCATION POLICIES FAIL: MULTIPLE STREAMS MODEL OF POLICYMAKING 
)
Jelena Teodorovic


ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ЦИЉЕВЕ УЧЕНИКА И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСПЕХА У УЧЕЊУ 

Снежана Мирков


ПСИХОЛОШКЕ ПРЕДИСПОЗИЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПЛУРАЛИСТИЧКОГ КОГНИТИВНОГ СТИЛА У НАСТАВИ
 
Миросава Ђуришић-Бојановић


ТЕСТИРАЊЕ ЈЕДНОГ МОДЕЛА УЛОГЕ ПОРОДИЦЕ У РАЗВОЈУ ФОРМАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА 

Ивана Степановић и Александар Бауцал


ЕФИКАСНОСТ РАДНЕ МЕМОРИЈЕ: ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ И ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ 

Дејан Лаловић


ПРИМЕНА ИНДЕКСА ПОДЕСНОСТИ У ТЕСТИРАЊУ ТЕОРИЈСКИХ МОДЕЛА У ПСИХОЛОГИЈИ: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА

Љиљана Лазаревић


КВАЛИТЕТ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА И ПРИМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА 

Наташа Лалић-Вучетић


РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ КАО ИЗВОР ФОРМИРАЊА СТЕРЕОТИПА 

Ивана Ђерић и Рајка Студен


ДОПРИНОСИ ШКОЛЕ ГРАЂЕЊУ ПАРТНЕРСТВА СА РОДИТЕЉИМА 

Нада Половина


СОЦИЈАЛНИ РАД У ШКОЛИ: ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ, ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ 

Милко Поштрак


ФЕНОМЕН НЕДОВОЉНОГ РАЂАЊА И ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ 

Мирјана Рашевић

ПРИКАЗИ КЊИГА

РАЗВОЈ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ
Ђурђица Комленовић

ИНФОРМАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА »УЛОГА ОБРАЗОВАЊА У СМАЊЕЊУ ПОСЛЕДИЦА СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ«
Дејан Станковић