Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 43/1 (2011)

(ДИС)ФУНКЦИОНАЛНИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА И СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
Зоран Аврамовић

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ГА ВРЕДНУЈУ НАСТАВНИЦИ
Дејан Станковић

DIFFERENCES AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN MOTIVATION TO LEARN: A CROSS-CULTURAL STUDY
Janez Kolenc

ПРИСТУПИ ПРОЦЕЊИВАЊУ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: КРИТИЧКИ ОСВРТ
Добринка Кузмановић и Драгица Павловић Бабић

WHAT ARE THE THEMES IN YOUNG CHILDREN’S STORIES? AN ANALYSIS OF THE CONTENT OF CHILDREN’S WRITTEN PRODUCTIONS
Maria Paz Gómez and C. June Maker

ОЦЕЊИВАЊЕ УСМЕНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НИВОУ Б2 ЗАЈЕДНИЧКОГ ЕВРОПСКОГ ОКВИРА: КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА
Биљана Радић Бојанић, Весна Лазовић и Јагода Топалов

УТИЦАЈ ИСКУСТВА И ОБУЧЕНОСТИ НАСТАВНИКА НА ЊИХОВЕ СТАВОВЕ ПРЕМА ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Бранка Јаблан, Зорана Јолић Марјановић и Александра Грбовић

ПЕРСОНАЛНЕ И СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАО КОРЕЛАТИ ВРЕДНОСНИХ ОРИЈЕНТАЦИЈА И ИНТЕРЕСОВАЊА СТУДЕНАТА У ВОЈВОДИНИ
Оливера Гајић, Споменка Будић и Биљана Лунгулов

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕДСТАВЕ О ОБРАЗОВНИМ ПРОМЕНАМА У СРБИЈИ: РЕФЛЕКСИЈЕ О ПРОШЛОСТИ, ВИЗИЈЕ БУДУЋНОСТИ
Николета Гутвајн