Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК ИСНТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 44(2) 2012

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ИЗ СРБИЈЕУ ИСТРАЖИВАЊУ TIMSS 2011
Слободанка Гашић-Павишић и Дејан Станковић

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА О ИСПОЉАВАЊУ УЧЕНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВНОСТИ
Ђурђица Комленовић и Нада Половина

ОПАЖЕНА ЕМПАТИЧНОСТ НАСТАВНИКА И МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧЕНИКА

Биљана М. Сладоје-Бошњак

ЕФЕКТИ ПРОБЛЕМСКИ ЗАСНОВАНОГ УЧЕЊА О САВРЕМЕНИМ КОНЦЕПЦИЈАМА ВАСПИТАЊА И МОДЕЛИМА РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕУ ОБРАЗОВАЊУ СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА
Александар Тадић и Ивица Радовановић

ИНТУИЦИЈА И ЗНАЊЕ НАСТАВНИКА У ПРЕПОЗНАВАЊУСПЕЦИФИЧНИХ СМЕТЊИ У УЧЕЊУ
Светлана Обрадовић и Надежда Крстић

МОДЕЛОВАЊЕ РОДИТЕЉСКЕ УЛОГЕ ОЦА:ИСКУСТВО У ПОРОДИЦИ ПОРЕКЛА И УКЉУЧЕНОСТ ОЦА
Ивана Михић

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПЕРСПЕКТИВА ВАСПИТАЧА
Драгана Павловић Бренеселовић, Живка Крњаја и Наташа Матовић

РАЗУМЕВАЊЕ СВОЈСТВА ИСЦРПНОСТИ У ВИШЕСТРУКИМПИТАЊИМА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ТИПИЧНОГ РАЗВОЈА
Јасмина Вуксановић, Ирена Аврамовић Илић и Јована Бјекић

ТЕОРИЈСКА ПОЛАЗИШТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА
Соња Анђелковић

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И МУЗИЧАРИ: ОЧЕКИВАЊА, ТОК И ИСХОДИ
Бланка Богуновић, Јелена Дубљевић и Нина Буден

ПРИКАЗИ

ЕПИДЕМИЈА ПОПУСТЉИВОГ ВАСПИТАЊА
Милена Милићевић

ИНФОРМАЦИЈЕ

13. КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕТА ЕВРОПЕ ЗА ВИСОКЕ СПОСОБНОСТИ: „ДАРОВИТОСТ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА”
Зора Крњаић

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ