Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 46(2)/2014

УЛОГА САМОРЕГУЛАЦИЈЕ У РАЗЛИЧИТИМ ПРИСТУПИМА УЧЕЊУ
Снежана Мирков

CLASSROOM CLIMATE IN SERBIA: THE PERSPECTIVE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Slavica Ševkušić, Sonja Anđelković i Vladeta Milin

О ПОЈЕДИНИМ АСПЕКТИМА СЕМАНТИЧКОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Јелена Стевановић и Емилија Лазаревић

ИНИЦИЈАТИВНОСТ УЧЕНИКА: КОНЦЕПТУАЛНА АНАЛИЗА
Нада Половина

THE APPLICATION OF MULTIMEDIA AND ITS EFFECTS ON TEACHING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL
Danijela Radlović Čubrilo, Zagorka Lozanov Crvenković, Dušanka Obadović i Mirjana Segedinac

ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ МУЗИКЕ НА ФОРМИРАЊЕ СТАВА УЧЕНИКА ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ивана Ђачић, Душанка Лазаревић, Ана Орлић и Снежана Радисављевић Јанић

СОЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЈМА ДЕЧЈЕ УМЕТНОСТИ
Манојло Маравић

ОБЛИЦИ И ЧИНИОЦИ ШКОЛСКОГ НАСИЛНИШТВА И ВИКТИМИЗАЦИЈЕ
Бојана Динић, Валентина Соколовска, Илија Миловановић и Милан Ољача

РАЗВИЈЕНОСТ ФОНОЛОШКE СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Емилија Лазаревић

РОДИТЕЉСКИ СТРЕС ПРИ АДАПТАЦИЈИ ДЕЦЕ НА ВРТИЋ: ИЗВОРИ СТРЕСА И ЊЕГОВ ИНТЕНЗИТЕТ
Дајана Дамјановић, Ивана Михић и Јована Јестровић

THE MAIN CHALLENGES IN TEACHER EDUCATION FOR DIVERSITY
Jelena Vranješević

THE CHALLENGES OF SCHOOL PRACTITIONERS’ EXPECTATIONS OF SCHOOL-UNIVERSITY AND SCHOOL-INSTITUTE COOPERATION
Vladimir Džinović, Nikoleta Gutvajn and Rajka Đević

THE COMPETENCE-BASED DIDACTIC APPROACH IN INITIAL VOCATIONAL EDUCATIO
Klara Skubic Ermenc, Jasna Mažgon and Damijan Štefanc

ПРИКАЗ

О ПОЖЕЉНИМ ОСОБИНАМА ЛИЧНОСТИ НАСТАВНИКА
Милена Жикић

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ