Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 48(2)/2016

ЕФЕКТИ ПЕДАГОШКОГ ПРИСТУПА ТРОЛИСТ НА ПОДСТИЦАЊЕ СТВАРАЛАЧКОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Јасмина Шефер и Снежана Мирков

ТРАНСФОРМАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА: ДЕКОНСТРУКЦИЈА ОДНОСА МОЋИ ИЗМЕЂУ ДЕТЕТА И ОДРАСЛОГ
Јелена Врањешевић

ВАСПИТНИ КОНЦЕПТ СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА
Aлександар Тадић, Aлександра Максимовић и Ивана Мрвош

THE EFFECTS OF LABORATORY INQUIRE-BASED EXPERIMENTS AND COMPUTER SIMULATIONS ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERFORMANCE AND COGNITIVE LOAD IN PHYSICS TEACHING
Branka Radulović, Maja Stojanović and Vera Županec

CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A QUESTIONNAIRE ON LANGUAGE LEARNING MOTIVATION
Larisa Nikitina, Zuraidah Mohd Don and Loh Sau Cheong

IMPROVING LISTENING COMPREHENSION SKILLS RELYING ON METACOGNITIVE STRATEGIES – FOCUS ON VOCABULARY AND SPECIFIC L2 INSTRUCTION
Danica Jerotijević Tišma

ОДНОС РАДНЕ МЕМОРИЈЕ И МАТЕМАТИЧКИХ ВЕШТИНА КОД УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Анита Ковачић Поповић и Марина Вујановић

ИСПИТИВАЊЕ ПРИХВАТАЊА ИНОВАТИВНЕ УПОТРЕБЕ РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ КОД БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
Верица Милутиновић

ИМПРЕСУМ