Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 53(2)/2021

IPI 400 logoЗборник Института за педагошка истраживања
Година 53 • Број 2 • Децембар 2021 • 203-348
ISSN 0579-6431 • ISSN 1820-9270 (online)

 

САДРЖАЈ

МОТИВАЦИЈА БУДУЋИХ НАСТАВНИКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИЧКЕ ПРОФЕСИЈЕ – ПРИСТУП УСМЕРЕН НА ОСОБУ
Наташа Симић, Милица Марушић-Јаблановић и Данка Пурић

СТАВОВИ УЧЕНИКА ПРЕМА НАСТАВИ НА ДАЉИНУ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Ирена Стојковић и Марија Јелић

ЕФЕКАТ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ НА АКАДЕМСКО ПОСТИГНУЋЕ: МЕТААНАЛИЗА
Милош Н. Стојадиновић, Душан П. Ристановић и Милан С. Комненовић

MАЊЕ КОНТРОЛЕ, ВИШЕ ПОВЕРЕЊА: РОДИТЕЉСТВО И ЕКСТЕРНАЛИЗОВАН ПРОБЛЕМИ АДОЛЕСЦЕНАТА
Марина Ковачевић Лепојевић, Николета Гутвајн и Татјана Ментус

НАСТАВА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА НА ДАЉИНУ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-9 ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА
Ана Ристивојевић

 

ПРИКАЗИ

НАЛАЗИ ИСТРАЖИВАЊА TIMSS 2019: ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ
Младен Радуловић

ПЕДАГОГИЈА, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРАКСА У ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА
Маријана Продановић

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ САВРЕМЕНОГ ОБРАЗОВАЊА
Ана Радановић