Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 54(1)/2022

IPI 400 logoЗборник Института за педагошка истраживања
Година 54 • Број 1 • Јун 2022
ISSN 0579-6431

 

САДРЖАЈ

КАКО УЧЕНИЦИ ПЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕЈУ ЈЕЗИК УЏБЕНИКА МАТЕМАТИКЕ?
Бранислав М. РАНЂЕЛОВИЋ, Јелена М. СТЕВАНОВИЋ и Емилија Н. ЛАЗАРЕВИЋ

ИСКУСТВО НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗОВАЊУ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
Инес БЛАЖЕВИЋ, Ирена МИШУРАЦ и Јосипа ЈУРИЋ

ПОДРШКА НАСТАВНИКА И ПОВЕЗАНОСТ УЧЕНИКА СА ШКОЛОМ: ХИЈЕРАРХИЈСКО МОДЕЛОВАЊЕ
Стефан НИНКОВИЋ, Оливера КНЕЖЕВИЋ ФЛОРИЋ и Дејан ЂОРЂИЋ

ЕФЕКТИ НЕГАТИВНИХ ЖИВОТНИХ ДОГАЂАЈА И ЦРТА МРАЧНЕ ТЕТРАДЕ НА АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ АДОЛЕСЦЕНАТA
Мина ВЕЛИМИРОВИЋ, Марија БОЈАНИЋ и Бојана М. ДИНИЋ

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА: ДОПРИНОС ДЕМОГРАФСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ФАКТОРА И ЧИНИЛАЦА КОЈИ СУ ПОВЕЗАНИ СА ПОСЛОМ
Маја ЉУБЕТИЋ, Тони МАГЛИЦА и Ина РЕИЋ ЕРЦЕГОВАЦ

ПРИКАЗИ

КРЕАТИВНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА
Марија СТОЈАНОВИЋ