Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 54(2)/2022

IPI 400 logoЗборник Института за педагошка истраживања
Година 54 • Број 2 • Децембар 2022
ISSN 0579-6431

 

САДРЖАЈ

МОТИВАЦИОНИ ПРОФИЛИ УЧЕНИКА У ПРИРОДНИМ НАУКАМА: TIMSS 2019 У СРБИЈИ
Славица ШЕВКУШИЋ, Снежана МИРКОВ и Наташа ЛАЛИЋ ВУЧЕТИЋ

МОТИВАЦИЈА И СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СРБИЈИ
Миља Б. ВУЈАЧИЋ, Снежана И. МИРКОВ и Јелена М. СТАНИШИЋ

ИСПИТНА АНКСИОЗНОСТ, СУОЧАВАЊЕ И АКАДЕМСКО ПОСТИГНУЋЕ: МАЛАДАПТИВНИ ПЕРФЕКЦИОНИЗАМ КАО МОДЕРАТОР
Ана ГЕНЦ

„БОРИМ СЕ СА ВЕТРЕЊАЧАМА”: ТЕНЗИЈЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ НАСТАВНИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ МОДЕЛА АГОНИСТИЧКОГ СЕЛФА
Владимир ЏИНОВИЋ, Сања ГРБИЋ и Драган ВЕСИЋ

САМОПРОЦЕНА ОТПОРНОСТИ БУДУЋИХ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Кармен ДРЉИЋ

УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА ТОКОМ ПАНДЕМИЈСКЕ КРИЗЕ COVID-19 У СРБИЈИ: СТАВОВИ СТУДЕНАТА
Урош В. ШУВАКОВИЋ, Ивко А. НИКОЛИЋ и Јелена Р. ПЕТРОВИЋ

ВИСОКОШКОЛСКА НАСТАВА У СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID–19 ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА
Jелена ОСМАНОВИЋ ЗАЈИЋ, Јелена МАКСИМОВИЋ и Наталија ЛАЗИЋ

ЕФИКАСНОСТ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ОДНОСУ НА СТРУЧНУ ОСПОСОБЉЕНОСТ НАСТАВНИКА
Дејан МИЛЕНКОВИЋ

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА ИЗ УГЛА НАСТАВНИКА: ЗНАТИ, ПРИМЕНИТИ И ВЕРОВАТИ
Јелена ВРАЊЕШЕВИЋ, Радован ЦИЦВАРИЋ, Јелена ЖУНИЋ–ЦИЦВАРИЋ и Оља ЈОВАНОВИЋ

ПРИКАЗИ

ГОРИЛА, ЧОВЕК ВУК И ДРУГИ НЕОБИЧНИ ЉУДИ: ЧЕМУ НАС УЧЕ ПОЗНАТЕ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈЕВА У ПСИХОЛОГИЈИ
Дејан ЛАЛОВИЋ

ОБРАЗОВАЊЕ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО
Јелена СТАНИШИЋ