Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ВРШЊАЧКА ПРИХВАЋЕНОСТ У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

  • Ауторке: Миља Вујачић и Рајка Ђевић
     

  • Издавач: Институт за педагошка истраживања

Добродошли су научни радови у којима се дубље и детаљније сагледавају питања и проблеми везани за реализацију инклузивног образовања, као и могућности за превазилажење тешкоћа на које се наилази. Књига подстиче и на критичко преиспитивање улоге различитих актера (ученика, наставника, школе али и друштва у целини) у остваривању инклузивног образовања и могућностима унапређивања његовог квалитета.

проф. др Вера Спасеновић

 

Посебна вредност рукописа Вршњачка прихваћеност у инклузивном образовању је у томе што је настао као резултат обимног и темељног истраживачког рада. Укључивањем наставника и комбиновањем социометријских и квалитативних података направљен је значајан помак у односу на досадашња истраживања реализована у нашој средини у овој области.

проф. др Бранка Јаблан

 

Допринос овог рада налазимо у увидима и сазнањима који потичу из оног аспекта наставне праксе који често није видљив. У овом случају та сазнања се тичу начина на које учитељи и одељенске старешине подстичу и унапређују социјалну прихваћеност својих ученика који имају тешкоће у развоју. Ови увиди су од изузетног значаја за осмишљавање програма стручног усавршавања, као и програма на основним студијама за будуће учитеље.

проф. др Сунчица Мацура